Kalvsviks

samfällighetsförening

IMG_0513.jpg
IMG_0502.jpg

Badbryggan vid Hemviken – Kobadet

Det är inte alltid det blir som man tänkt och planerat……

Badbryggan skulle ha bytts ut till en ny brygga före midsommar, men pga sjukdom mm kunde inte leverantören ordna det.

De har däremot reparerat bryggan så att den fungerar över sommaren och utbyte av bryggan kommer att ske efter semestrarna i stället.

Observera att det finns rostiga rör och betongstenar under bryggan, så iaktta försiktighet.

Carin Wetterberg

Badplatsansvarig

BADPLATSER

De sex badplatser föreningen förvaltar är i relativt gott skick. Inför kommande sommar hoppas vi att kunna byta ut badbryggan vid Hemviken. Den har varit provisoriskt åtgärdad/lagad för att klara den fantastiska badsommar vi haft 2018.

Carin Wetterberg


ny brygga på OMRÅDE 8

Lagom till badsäsongens början är 8:ans nya brygga på plats. Vi hoppas på en lång och varm badsommar 2016.