Kalvsviks

samfällighetsförening

KONTAKTER

KALVSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALVSVIKS GÅRD  139 90  VÄRMDÖ

kalvsviksamfallighet@gmail.com

BANKGIRO  133-9365


STYRELSE

Enligt beslut på föreningsstämman i augusti 2018 har styrelsen följande sammansättning

ovan från vänster:  

 • Annika Holmberg - ordförande annikaatterwall@hotmail.com / 0709 84 89 22

 • Birgitta Granler - kassör birgitta.granler@bredband.net / 0709 11 88 71

 • Carin Wetterberg - ansvarig båtplatser och grönområden clwetterberg@gmail.com / 0705 63 37 17

 • Gunnar Westling - ansvarig vägar och underhåll gunnar.westling@tyfonmail.se / 070 755 21 61

 • Titti Elert- kontaktperson Trafikverket tittielert17@gmail.com

 • Linda Näslund - kommunikationsansvarig fam.naslund@gmail.com / 0702 65 63 47

 • Ova Bergström - suppleant bergstrom.ova@gmail.com / 0736 56 30 51

 • Henrik Palm - suppleant henrik-palm@telia.com / 0705 40 40 14

REVISORER

 • Wilhelm Kull - ordinarie

 • Peter Norberg - ordinarie

 • Tomas Nilson - suppleant

VALBEREDNING

 • Birgitta Baud - sammankallande birgitta.baud@gmail.com / 0708 10 21 05

 • Olle Törnqvist


KALVSVIKS TENNISKLUBB - Claes Magnus Åkesson

KASK- KALVSVIKS SEGLARKLUBB - Victor Bratt

KALVSVIKS FISKEKLUBB - Olle Törnqvist

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT - Åke Tungel

- se ytterligare information under rubriken KLUBBAR