Kalvsviks

samfällighetsförening

 

Kontakter 

Enligt beslut på föreningsstämman den 2 augusti 2015 har styrelsen följande sammansättning.

Christer Ericsson – ordförande, grönområdesansvarig – christer.ericsson55@bredband.net

Birgitta Granler – kassör – birgitta.granler@bredband.net

Staffan Windrup – sekreterare – staffan.windrup@gmail.com

Kersti Brage – båt- och badplatsansvarig – kerstin.vilhelmina@outlook.com

Lars Svensson – vägansvarig – svensson.lars-mailis@telia.com

Lars Bülow – kommunikationsansvarig – lars@sandinbulow.com

Suppleanter

Ova Bergström - ova.bergstrom@tele2.se

Åke Tungel – ake@tungelbyggare.se