Kalvsviks

samfällighetsförening

KaSK - KALVSVIKS SEGLARKLUBB

 

Gå  gärna in på KASK:s egen hemsida för information om 2019 års verksamhet!

 http://www.kalvsviksseglarklubb.se

PROGRAM 2019

KaSK aktiviteter omfattar förutom seglarkurser även andra former av seglingar med öppet deltagande. Gå med i Kalvsviks seglarklubbs Facebookgrupp för att få den senaste informationen och bilder.

Datum             Aktivitet
söndag 7/7      Simborgarsim (obligatoriskt för deltagande seglarskolan) 14-15
måndag – fredag  8/7 – 13/7 Seglarkurs med övernattning torsdag/fredag
lördag 13/7      Juniorregatta start kl 10:00
lördag 13/7      Vuxenregatta start kl 14:00
lördag 13/7      Seglarfest kl 18:30 Alla är välkomna hela lördagen
söndag 14/7    Årsmöte på söndag eftermiddag kl 12.00
lördag i aug     Vindö Runt – tävling för kölbåtar – anmälan till Urban Brytting på urban.brytting@telia.com

 


Seglarskola arrangeras varje år i Kalvsvik sedan över 30 år, i syfte att skola barnen i seglandets ädla konst. Dessutom är det kul och ett bra tillfälle att lära känna kompisar i bygden.

Alla är välkomna på seglarfesten lördagen den 13 juli och förstås att delta i regattan samma dag. Under hela sommaren finns jollar att låna om du inte har en egen! Kontakta Victor Bratt, 070-3605199.

Victor Bratt, ordförande

Medlemskap

KASK har cirka 100 medlemmar. Verksamheten bygger på ideella arbetsinsatser och många medlemmar utför ett stort arbete till glädje för andra medlemmar. Styrelsens ambition är att ha låga avgifter för deltagande i undervisning och tävlingar.

Styrelsen är mycket tacksam för stödjande medlemmar. Vi köper regelbundet in nya jollar och har idag 7 optimister och 2 laserjollar. Självklart är lasrar och optimistjollar till för att användas av medlemmarna, även utanför kursdagarna. Följ bara instruktionerna i seglartrunken till vänster om båthuset.

Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 489 07 70-3. Vänligen notera avsändare, gärna också e-postadress.